SERITEC OY asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Seritec Oy, Y-tunnus: 2258718-0
Yhteystiedot:
Ahertajantie 2
67800 Kokkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Rintala
Ahertajantie 2
67800 Kokkola
+358442768005
kari(at)seritec.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Kari Rintala
Ahertajantie 2
67800 Kokkola
+358442768005
kari(at)seritec.fi

2. Rekisteröidyt

- asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen, sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse


4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yritysten, julkisten organisaatioiden ja henkilöasiakkaiden

 • nimitiedot, Y-tunnuksen
 • organisaatioissa työskentelevien henkilöiden nimi, titteli sekä kontaktitietoa
 • osoitetietoa
 • sähköposti ja puhelinnumero tietoa
 • muuta tietoa jota käytämme kyselyihin ja tarjouksiimme
 • luottotietoja


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tiedot pyydetystä tarjouksista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kari(at)seritec.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity henkilö tai yritys voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkistusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Seritec Oy:lle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä.

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 ) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Yritysten internetsivuilta


Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:
 • keräämme tietoa asiakkaan luottokelpoisuuden varmistamiseksi (Suomen Asiakastieto), kolmansilta osapuolilta tulleista myyntimahdollisuuksista sekä asiakaskontaktointipalvelun kautta. Keräämme tietoja myös muista julkisista lähteistä, kuten yritysrekisterit. Esimerkiksi YTJ ja PRH:n kaupparekistereistä tarkastamme tiedot sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.


7. Selainevästeet

Käytämme sivustollamme selainevästeitä varmistaaksemme sivuston toimivuuden ja saadaksemme tietoja vierailuista sivustollemme.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivualusta tallentaa tietokoneellesi. Evästeet auttavat meitä kehittämään ja valvomaan sivujen toimintaa sekä antavat meille informaatiota sivuilla tapahtuvista vierailuista. Käytämme saamaamme informaatiota sisällöntuotannon ja sivurakenteen kehittämiseen. Evästeet eivät vaikuta käyttäjän tietokoneen tai tiedostojen toimintaan.

Käytössämme on Google Analytics -sovellus, jonka kautta saamme tietoja sivustolla vierailuista. Tiedot kerätään anonyymeina, eikä meillä ole mahdollisuutta kohdistaa niitä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Voit halutessasi valvoa ja poistaa evästeitä. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet. Useissa selaimissa on asetus, joka estää evästeiden asentumisen automaattisesti. Evästeiden poistaminen voi vaikuttaa verkkosivujen toimintaan poistamalla joitakin ominaisuuksia käytöstä.

Lisätietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta:

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Alla on lueteltu yleisimmät sivustolla käytössä olevat selainevästeet.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (“Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Jotta Google Analytics voi analysoida verkkosivun käyttöä, se asettaa tietokoneeseen evästeitä (tekstitiedostoja). Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa.

Youtube

Tämä verkkosivusto käyttää Youtubea, joka on Google Inc:n (“Google”) ylläpitämä videopalvelu. Verkkosivustolle upotetut Youtube-videot käyttävät evästeitä. Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa.

Miten Google käyttää evästeitä?

Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä. Google Analyticsin eniten käyttämä eväste on __ga-eväste.

Google Analyticsia ja yllä kuvattuja mainostunnisteita voidaan sivustojen käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi käyttää myös osuvampien mainosten valintaan Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) ja muualla verkossa sekä mittaamaan vuorovaikutusta mainosten kanssa.

Lue lisätietoja Analyticsin evästeistä ja tietosuojasta. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fi

Facebook

Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin Tykkää-toimintoa. Evästeet antavat Facebookille mahdollisuuden tarjota sinulle tuotteitaan ja ymmärtää sinusta vastaanottamaamme tietoa, kuten tietoja siitä, mitä muita verkkosivustoja ja sovelluksia käytät ja oletko rekisteröitynyt ja kirjautunut sisään vai et.

8. Linkit muille verkkosivuille

Verkkosivumme saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivuille (esim. toimittajiemme sähköiset kuvastot yms.). Emme vastaa muiden verkkosivujen turvallisuudesta ja salassapitokäytänteistä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Seritec Oy:n ulkopuolelle.
Luovumme tietoja ainoastaan Suomen Talouspalvelut Oy:lle kirjanpitoa varten. Suomen Talouspalvelut Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Suomen Talouspalvelut Oy (tilitoimisto)
 • Canorama Oy (IT -tuki)
 • Mailshimp (uutiskirje)
 • Linkedin, Instagram ja Facebook (some)


10. Käsittelyn kesto ja rekisteritietojen suojaaminen

Tiedot säilytetään alla mainituilla tavoilla:
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja.
 • Rekisteröity henkilö tai yritys voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkistusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Seritec Oy:lle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä.


11. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja lähtökohtaisesti ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.