Sulje

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä


Seritec Oy, Y-tunnus: 2258718-0
Yhteystiedot:
Ahertajantie 2
67800 Kokkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Rintala
Ahertajantie 2
67800 Kokkola
+358442768005
kari(at)seritec.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Kari Rintala
Ahertajantie 2
67800 Kokkola
+358442768005
kari(at)seritec.fi

2. Rekisteröidyt


- asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:4. Rekisteriin tallennettavat tiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yritysten, julkisten organisaatioiden ja henkilöasiakkaidenAsiakastiedot5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kari(at)seritec.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity henkilö tai yritys voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkistusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Seritec Oy:lle kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä.

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessäHenkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:7. Selainevästeet


Käytämme sivustollamme selainevästeitä varmistaaksemme sivuston toimivuuden ja saadaksemme tietoja vierailuista sivustollemme.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivualusta tallentaa tietokoneellesi. Evästeet auttavat meitä kehittämään ja valvomaan sivujen toimintaa sekä antavat meille informaatiota sivuilla tapahtuvista vierailuista. Käytämme saamaamme informaatiota sisällöntuotannon ja sivurakenteen kehittämiseen. Evästeet eivät vaikuta käyttäjän tietokoneen tai tiedostojen toimintaan.

Käytössämme on Google Analytics -sovellus, jonka kautta saamme tietoja sivustolla vierailuista. Tiedot kerätään anonyymeina, eikä meillä ole mahdollisuutta kohdistaa niitä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Voit halutessasi valvoa ja poistaa evästeitä. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet. Useissa selaimissa on asetus, joka estää evästeiden asentumisen automaattisesti. Evästeiden poistaminen voi vaikuttaa verkkosivujen toimintaan poistamalla joitakin ominaisuuksia käytöstä.

Lisätietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta:

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Alla on lueteltu yleisimmät sivustolla käytössä olevat selainevästeet.

Google Analytics


Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (“Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Jotta Google Analytics voi analysoida verkkosivun käyttöä, se asettaa tietokoneeseen evästeitä (tekstitiedostoja). Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa.

Youtube


Tämä verkkosivusto käyttää Youtubea, joka on Google Inc:n (“Google”) ylläpitämä videopalvelu. Verkkosivustolle upotetut Youtube-videot käyttävät evästeitä. Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa.

Miten Google käyttää evästeitä?

Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä. Google Analyticsin eniten käyttämä eväste on __ga-eväste.

Google Analyticsia ja yllä kuvattuja mainostunnisteita voidaan sivustojen käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi käyttää myös osuvampien mainosten valintaan Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) ja muualla verkossa sekä mittaamaan vuorovaikutusta mainosten kanssa.

Lue lisätietoja Analyticsin evästeistä ja tietosuojasta. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fi

Facebook


Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin Tykkää-toimintoa. Evästeet antavat Facebookille mahdollisuuden tarjota sinulle tuotteitaan ja ymmärtää sinusta vastaanottamaamme tietoa, kuten tietoja siitä, mitä muita verkkosivustoja ja sovelluksia käytät ja oletko rekisteröitynyt ja kirjautunut sisään vai et.

8. Linkit muille verkkosivuille


Verkkosivumme saattavat sisältää linkkejä muille verkkosivuille (esim. toimittajiemme sähköiset kuvastot yms.). Emme vastaa muiden verkkosivujen turvallisuudesta ja salassapitokäytänteistä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutuksetTietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Seritec Oy:n ulkopuolelle.
Luovumme tietoja ainoastaan Suomen Talouspalvelut Oy:lle kirjanpitoa varten. Suomen Talouspalvelut Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
10. Käsittelyn kesto ja rekisteritietojen suojaaminen


Tiedot säilytetään alla mainituilla tavoilla:11. Henkilötietojen käsittelijät


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Henkilötietoja lähtökohtaisesti ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.